Η ΕΡΤ, το ΣτΕ, και οι αυθαιρεσίες της κυβέρνησης

Με δυό λόγια: η βίαιη διακοπή των εκπομπών της ΕΡΤ κρίθηκε έκνομη, η κυβέρνηση παρανομεί από τη στιγμή που εκδόθηκε η διαταγή του ΣτΕ, και η κατάργηση της ΕΡΤ είναι νόμιμη αλλά σωστότερα απλώς νομότυπη.

Λεπτομερέστερα:

1. Η διακοπή

Η βίαιη διακοπή των εκπομπών της ΕΡΤ την προηγούμενη Τρίτη έγινε με πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Το Σύνταγμα της Ελλάδας, άρθρο 44 παρ.1, προβλέπει τα εξής για τις ΠΝΠ:

Σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγoυσας και απρόβλεπτης ανάγκης o Πρόεδρoς της Δημoκρατίας μπoρεί, ύστερα από πρόταση τoυ Yπoυργικoύ Συμβoυλίoυ, να εκδίδει πράξεις νoμoθετικoύ περιεχoμένoυ. Oι πράξεις αυτές υπoβάλλoνται στη Boυλή για κύρωση σύμφωνα με τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 72 παράγραφoς 1, μέσα σε σαράντα ημέρες από την έκδoσή τoυς ή μέσα σε σαράντα ημέρες από τη σύγκληση της Boυλής σε σύνoδo.

Ως προς το τυπικό σκέλος, η δημόσια διαφωνία των αρχηγών ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ αποδεικνύει ότι δεν μπορεί να υπήρξε πρόταση του Yπoυργικoύ Συμβoυλίoυ (οι υπουργοί της τρικομματικής κυβέρνησης προέρχονται και από τα τρία κόμματα που τη συναποτελούν). Ως προς το ουσιαστικό σκέλος, είναι προφανές ότι καμμία έκτακτη, εξαιρετικά επείγoυσα και απρόβλεπτη ανάγκη δεν εμφανίσθηκε ειδικά την προηγούμενη Τρίτη: διακοπή των εκπομπών της ΕΡΤ με τον τρόπο που έγινε θα ήταν δικαιολογημένη μόνον αν π.χ. είχαν καταλάβει πραξικοπηματίες το κτίριο της ΕΡΤ και μετέδιδαν εκπομπές φασιστικού περιεχομένου. Στην παρούσα περίσταση η βίαιη διακοπή των εκπομπών ήταν κατάφωρα αντισυνταγματική, και πραξικοπηματίες απεδείχθησαν οι Σαμαράς, Στουρνάρας και Κεδίκογλου.

Δήλωση του Προέδρου της Δημoκρατίας (on camera, κατά τη συνάντησή του με τον Τσίπρα) την επομένη της διακοπής:

Η δικιά μου πίστη είναι ότι πρέπει να υπάρχει Δημόσια Τηλεόραση, γιατί δεν πιστεύω ότι η ενημέρωση του λαού μπορεί να γίνεται μόνον από ιδιωτικά κανάλια. Από την άλλη μεριά, οι δυνατότητες οι δικές μου παρέμβασης είναι περιορισμένες από το Σύνταγμα. Δηλαδή, δεν μπορώ να αναπέμψω πράξη νομοθετικού περιεχομένου, διότι δεν μου δίνει το δικαίωμα και την ευχέρεια αυτή το Σύνταγμα.

Πρώτον, τι «δικαίωμα» και «ευχέρεια» να του δώσει το Σύνταγμα; Το άρθρο 44 λέει ότι αυτός εκδίδει τις ΠΝΠ: δεν νοείται «αναπομπή» για κάτι που δεν κάνουν άλλοι αλλά το κάνεις εσύ ο ίδιος. Δεύτερον, αφού δεν τηρήθηκαν οι περί ΠΝΠ προβλέψεις του Συντάγματος, όχι απλώς μπορούσε, έπρεπε να μην υπογράψει την απόφαση που του παρουσίασαν. Επομένως ο ΠτΔ δεν περιορίστηκε σε ό,τι το Σύνταγμα του δίνει ευκαιρία να κάνει, παραβίασε το Σύνταγμα.

Τσίπρας προς ΠτΔ, αμέσως πριν από τα παραπάνω:

Δυστυχώς, έχουμε ένα πλήγμα στη Δημοκρατία, στην ελευθερία του λόγου, στην κοινωνική συνοχή, αλλά και στους θεσμούς. Και φοβάμαι ότι έχουμε και ένα πλήγμα και στον θεσμό της Προεδρίας, διότι το να νομίζουν κάποιοι ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι κλητήρας για να θυροκολλεί απολύσεις εργαζομένων είναι μια υποτίμηση και υποβάθμιση του θεσμού.

2. Η υπουργική απόφαση και η διαταγή του ΣτΕ

(Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την υπουργική απόφαση στη σελίδα 2, και ολόκληρη την προσωρινή διαταγή του ΣτΕ στη σελίδα 3.)

Η υπουργική απόφαση της 11ης Ιουνίου 2013 ορίζει μεταξύ άλλων ότι:
α) Καταργείται η ΕΡΤ και οι θυγατρικές της.
β) Διακόπτεται μετά το πέρας της 11ης Ιουνίου 2013 η μετάδοση ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών της ΕΡΤ, και παραμένουν ανενεργές οι συχνότητες της ΕΡΤ μέχρι τη σύσταση του φορέα που θα την αντικαταστήσει.
γ) Λύονται από τις 11 Ιουνίου 2013 οι συμβάσεις εργασίας όλου του προσωπικού της ΕΡΤ, και το προσωπικό δικαιούται την νόμιμη αποζημίωση.

Μετά την αίτηση αναστολής που κατέθεσε η ΠΟΣΠΕΡΤ (Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων Προσωπικού Επιχειρήσεων Ραδιοφωνίας –  Τηλεόρασης), ο πρόεδρος του Συμβoυλίoυ της Επικρατείας εξέδωσε το βράδυ της 17ης Ιουνίου 2013 επείγουσα προσωρινή διαταγή (που δεν αντιλαμβανόμαστε γιατί κάποιοι τη θεώρησαν ασαφή, θολή ή ακατανόητη).

Η διαταγή έχει δύο σκέλη, και το πρώτο σκέλος της ορίζει ρητά να ανασταλεί το “β” της παραπάνω περίληψης – να ανασταλεί η διακοπή της μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών της ΕΡΤ. Ιδού:

∆ ι α τ ά σ σ ο υ µ ε  
1.  Την αναστολή της εκτέλεσης της προσβαλλόµενης υπ’  αριθ.  ΟΙΚ.02/11.6.2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης αποκλειστικά ως προς το µέρος της,  µε το οποίο προβλέπεται α)  ότι διακόπτεται η µετάδοση ραδιοτηλεοπτικών εκποµπών και η λειτουργία διαδικτυακών ιστοτόπων της ΕΡΤ Α.Ε., και β) ότι οι συχνότητες της ΕΡΤ Α.Ε. παραµένουν ανενεργές (άρθρο 2 παρ. 2 περ. β της παραπάνω Κ.Υ.Α.).

Η διαταγή αυτή βασίστηκε στο άρθρο 2 παρ.1 του ν.1730/1987, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 19 παρ.1 του ν.1866/1989:

Σκοπός της ΕΡΤ-ΑΕ είναι η οργάνωση, εκμετάλλευση και ανάπτυξη της κρατικής ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης, καθώς και η συμβολή της, με τα μέσα αυτά: α) στην ενημέρωση, β) στη μόρφωση και γ) στην ψυχαγωγία του ελληνικού λαού. Η ΕΡΤ-ΑΕ δεν επιδιώκει την απόκτηση κέρδους.

Άρα η διαταγή θεωρεί ανεπίτρεπτη την ανυπαρξία κρατικών ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών. Αυτό σχετίζεται και με το άρθρο 15 του Συντάγματος, που επιβάλλει να ελέγχεται άμεσα από το κράτος η ραδιοφωνία και η τηλεόραση, με σκοπό «την αντικειμενική και με ίσους όρους μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων, καθώς και προϊόντων του λόγου και της τέχνης», και «την εξασφάλιση της ποιοτικής στάθμης των προγραμμάτων που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης και η πολιτιστική ανάπτυξη της Χώρας» – σκοπός που μόνο με τη λειτουργία κρατικών καναλιών μπορεί πραγματικά να εξασφαλισθεί (αφού τα ιδιωτικά κανάλια έχουν πρώτο στόχο το κέρδος και όχι τα παραπάνω).

Το δεύτερο σκέλος της διαταγής ορίζει ότι οι συναρμόδιοι υπουργοί πρέπει να λάβουν μέτρα ώστε να συνεχιστεί η μετάδοση εκποµπών από δηµόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα μέχρι να συσταθεί και να λειτουργήσει ο νέος οργανισμός που θα αντικαταστήσει την ΕΡΤ.

Όσοι ψέγουν τη διαταγή του ΣτΕ για αυτό το σκέλος της, και θεωρούν ότι η κατάργηση της ΕΡΤ είναι αντισυνταγματική γιατί έγινε με την υπουργική απόφαση της περασμένης Τρίτης, είναι δυστυχώς ανενημέρωτοι: μάλλον δεν μπήκαν στον κόπο να διαβάσουν τον νόμο στον οποίο ρητά βασίζεται η υπουργική απόφαση. Το ΣτΕ δεν θα μπορούσε να ακυρώσει την κατάργηση της ΕΡΤ και την αντικατάστασή της από άλλον φορέα: η δυνατότητα κατάργησης οργανισμών με σκέτη υπουργική απόφαση είναι καθ’ όλα νόμιμη και συνταγματική, γιατί ψηφίστηκε κανονικότατα από τη Βουλή το 2011. Νόμος 4002/2011, άρθρο 66:

Κατάργηση, συγχώνευση και αναδιάρθρωση Ν.Π.Ι.Δ. και δημοσίων επιχειρήσεων

1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση εποπτεύοντος Υπουργού: α) οι ανώνυμες εταιρείες με την επωνυμία […], «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)», […], εφόσον επιχορηγούνται τακτικά από κρατικούς πόρους και άλλες δημόσιες επιχειρήσεις εφόσον το Ελληνικό Δημόσιο είναι κύριο του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού τους κεφαλαίου, μπορεί, αν επιβαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό άμεσα ή έμμεσα ή αν επιδιώκουν παρεμφερή σκοπό ή για τον εξορθολογισμό του κόστους λειτουργίας τους: αα) να καταργούνται, να συγχωνεύονται ή να διασπώνται με απορρόφηση ή με σύσταση νέων εταιρειών ή με απορρόφηση και σύσταση νέων εταιρειών […].

Τότε λοιπόν έγινε το έγκλημα, όχι τώρα. Μάλιστα η θανάτωση της ΕΡΤ είχε σχεδιαστεί ήδη από το 2010 (Μνημόνιο 1), όπως δείχνει άρθρο του Νίκου Μπογιόπουλου.

Το πραγματικά προβληματικό σημείο του δεύτερου σκέλους της διαταγής του ΣτΕ είναι μόνον το αόριστο «από δηµόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα», που έδωσε τη δυνατότητα στην κυβέρνηση να επινοήσει μεταβατικό φορέα (ή που γράφτηκε γιατί η κυβέρνηση είχε ήδη επινοήσει το εύρημα αυτό). Δεν βλέπουμε να προκύπτει από κάπου ότι το ΣτΕ όφειλε να ορίσει αυτή τη μανούβρα (συνεχίστε την ΕΡΤ μέχρι να γίνει και να λειτουργήσει μεταβατικός φορέας που θα εκπέμπει μέχρι να γίνει και να λειτουργήσει ο νέος οργανισμός) αντί του μοναδικού λογικού: συνεχίστε την ΕΡΤ μέχρι να γίνει και να λειτουργήσει ο νέος οργανισμός…

Η ουσία του ζητήματος δεν είναι η διαταγή του ΣτΕ, είναι η αιτιολόγηση που δίνει η ίδια η υπουργική απόφαση. Για να συνάδει με το άρθρο του νόμου που παραθέσαμε, γράφει ότι η απόφαση παίρνεται «έχοντας υπόψη»

[…] το γεγονός ότι η «Ελληνική Ραδιοφωνία − Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ−Α.Ε.)» επιβαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό και ότι επιβάλλεται ο εξορθολογισμός της παροχής, της λειτουργίας και του κόστους οργάνωσης της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας μέσω της ίδρυσης και διαμόρφωσης ενός νέου οργανισμού-προτύπου […]

Το ένα «γεγονός» είναι καθαρό ψεύδος. Η ΕΡΤ όχι μόνον δεν επιχορηγείτο από κρατικούς πόρους και δεν επιβάρυνε τον κρατικό προϋπολογισμό αλλά συνεισέφερε στον κρατικό προϋπολογισμό: η ΕΡΤ ήταν κερδοφόρα, το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της προερχόταν από το τέλος που πληρώνουν οι πολίτες μέσω της ΔΕΗ (και το υπόλοιπο από τις διαφημίσεις και άλλες πηγές), και κατέβαλλε πολλά εκατομμύρια ευρώ ετησίως σε φόρους και άλλες εισφορές – συμπεριλαμβανομένης μάλιστα και συμμετοχής στην περιβόητη ρύθμιση του περιβόητου χρέους μας. Ενδεικτικά, εδώ ο προϋπολογισμός της ΕΡΤ για το 2012.
Το άλλο «γεγονός» είναι καθαρή αυθαιρεσία. Σωστότατο το να εξορθολογιστεί η λειτουργία και το κόστος της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, αλλά δεν υπάρχει ίχνος τεκμηρίωσης που να δείχνει γιατί αυτό δεν μπορεί να γίνει παρά μέσω νέου οργανισμού. Μ’ άλλα λόγια, το μόνο που λέει στην πραγματικότητα η απόφαση είναι ότι καταργούμε την ΕΡΤ και δημιουργούμε νέο οργανισμό επειδή έτσι θέλουμε – αφού ο νόμος που σκαρώσαμε πρόπερσι μας δίνει το δικαίωμα αυτό.

Αμέσως μετά το προηγούμενο χωρίο, η απόφαση απογειώνεται ακόμα περισσότερο. Γράφει ότι παίρνεται «έχοντας υπόψη» και

[…] το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης αποφάσεως προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να προσδιοριστεί […]

Είναι απίστευτο αλλά ναι, γράφει ότι αποφασίζουμε αυτά που αποφασίζουμε επειδή επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό αυτά που αποφασίζουμε!

3. Η στάση της κυβέρνησης μετά τη διαταγή του ΣτΕ, και ο μελλοντικός οργανισμός

Μόλις εκδόθηκε η προσωρινή διαταγή του ΣτΕ, ο Στουρνάρας δήλωσε ότι το ΣτΕ τον δικαίωσε. Επαναλαμβάνουμε ότι το ΣτΕ έκρινε ανεπίτρεπτη τη διακοπή, και διέταξε σαφέστατα να μην σταματήσουν οι εκπομπές της ΕΡΤ μέχρι να γίνουν τα επόμενα βήματα, επομένως ως προς αυτό το σκέλος ο Στουρνάρας ψεύδεται απροκάλυπτα.

Το ΣτΕ είναι το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο, που ελέγχει τη νομιμότητα των διοικητικών πράξεων. Το άρθρο 95 του Συντάγματος ορίζει ότι η διοίκηση οφείλει να συμμορφώνεται προς τις διαταγές του ΣτΕ. Επομένως από την ώρα που εκδόθηκε η διαταγή του ΣτΕ έπρεπε να είχει ξαναεκπέμψει κανονικά η ΕΡΤ, άρα η κυβέρνηση από εκείνη τη μέρα μέχρι και αυτή τη στιγμή συνεχίζει να αυθαιρετεί και να παρανομεί – συνεχίζει να κάνει ότι δεν καταλαβαίνει τι είπε το ΣτΕ, και εστιάζει μόνο στο σημείο της διαταγής που την βόλεψε: τον μεταβατικό φορέα.

(Και τι νόημα έχει η εφεύρεση του μεταβατικού φορέα; Αν χρειάζεσαι μεταβατικό φορέα, σημαίνει προφανώς ότι ο κανονικός οργανισμός που θα αντικαταστήσει την ΕΡΤ δεν είναι έτοιμος ακόμα. Αλλά αφού δεν είναι έτοιμος, τότε γιατί κλείνεις την ΕΡΤ στις 11 Ιουνίου και όχι όταν θα είναι έτοιμος; Η απάντηση φυσικά είναι ότι η βίαιη, ετσιθελική, θρασύτατη και δικτατορική διακοπή της 11ης Ιουνίου δεν είχε στόχο την εξυγίανση της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, είχε άλλους στόχους: επίδειξη ‘πυγμής’ και ‘τόλμης’, ή/και εκβιασμό προς Βενιζέλο και Κουβέλη, ή/και αντιπερισπασμό αμέσως μετά το φιάσκο ΔΕΠΑ/Gazprom, ή/και αποκλεισμό της ΕΡΤ υπέρ της Digea, ή/και δεν ξέρουμε τι άλλο.)

Και πώς θα είναι αυτός ο θαυμαστός νέος οργανισμός που θα αντικαταστήσει την ‘αμαρτωλή’ ΕΡΤ; Ιδέα δεν έχουμε… Η κυβέρνηση ήταν τόσο έτοιμη να αντικαταστήσει την ΕΡΤ που τα μόνα που λέει για το νέο οργανισμό η υπουργική απόφαση είναι αυτά τα γενικόλογα:

θα υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον στο πλαίσιο της τήρησης αρχών που συνάδουν με τους όρους της διαφάνειας και της χρηστής διαχείρισης εντός του ανταγωνιστικού ραδιοτηλεοπτικού περιβάλλοντος [και θα] υπηρετεί τις επιταγές του Συντάγματος, τις δημοκρατικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ανάγκες της κοινωνίας, καθώς και την ανάγκη να διασφαλίζεται η πολυφωνία στα μέσα ενημέρωσης.

Μάλιστα…


Update 1

Στις 20 Ιουνίου το ΣτΕ εξέδωσε και την επίσημη απόφασή του (μπορείτε να τη διαβάσετε ολόκληρη στη σελίδα 4). Η απόφαση δεν αλλάζει τίποτα ως προς το τι διέταξε εξ αρχής ο πρόεδρος του ΣτΕ, απλώς εκθέτει λεπτομερώς τα δεδομένα και το σκεπτικό. Παραθέτουμε το τμήμα που μιλά για το ανεπίτρεπτο της διακοπής:

Με το μέρος της προσβαλλόμενης [υπουργικής απόφασης], με το οποίο επιβάλλεται διακοπή της μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και της λειτουργία διαδικτυακών ιστότοπων της ΕΡΤ Α.Ε., καθώς και ορίζεται ότι καθίστανται ανενεργές οι συχνότητες που ανήκαν στην ΕΡΤ Α.Ε., προκαλείται ανεπανόρθωτη βλάβη, διότι παύει, έστω και προσωρινά, να παρέχεται η, υπό λειτουργική έννοια, δημόσια υπηρεσία της μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και σχετικών διαδικτυακών υπηρεσιών. Ενόψει του ιδιαίτερου ρόλου που επιφυλάσσει ο νομοθέτης στην δημόσια ραδιοφωνία και τηλεόραση και των σκοπών δημοσίου συμφέροντος που θάλπονται από το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος, επιβάλλεται, για το αντικείμενο αυτό, η τήρηση της αρχής της συνεχούς λειτουργίας που διέπει και τη Δημόσια Διοίκηση, ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών. Συντρέχουν, συνεπώς, λόγοι δημοσίου συμφέροντος, συναπτόμενοι με την ομαλή λειτουργία της ανωτέρω δημόσιας υπηρεσίας, που επιβάλλουν την κατ’ αρχήν συνέχιση της παροχής ραδιοτηλεοπτικών και διαδικτυακών υπηρεσιών μέχρι την ίδρυση και λειτουργία του κατά τα ανωτέρω νέου φορέα.

Mεμπτό κατά τη γνώμη μας σημείο της απόφασης είναι το ότι αποκαλεί την ΕΡΤ «καταργηθείσα» αντί καταργούμενη: η ταφόπλακα της μετοχής αορίστου είναι μάλλον ασυμβίβαστη με τη διαταγή να ανασταλεί η διακοπή των εκπομπών της ΕΡΤ.

Από την άλλη, είναι πιθανόν ελπιδοφόρο για τους εργαζόμενους ένα άλλο σημείο: η απόφαση εκτιμά ότι η καταγγελία των ατομικών συμβάσεων εργασίας εντάσσεται κατ’ αρχάς στο ιδιωτικό δίκαιο, αλλά αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να ασχοληθεί και με αυτό το ζήτημα το ΣτΕ, καθώς με την υπουργική απόφαση «επιχειρείται μονομερής επέμβαση σε συμβατικό δεσμό».

Update 2

Ο Στουρνάρας, συνεχίζοντας να αυθαιρετεί, είχε το θράσος να εκδώσει και ανακοίνωση τύπου στις 21 Ιουνίου, η οποία στο τέλος λέει: «η κυβέρνηση καλεί τους εργαζομένους να εκκενώσουν τις εγκαταστάσεις της πρώην ΕΡΤ, ώστε να υλοποιηθεί απρόσκοπτα και άμεσα η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας».
Επαναλαμβάνουμε για μία ακόμα φορά: η απόφαση του ΣτΕ ήταν να μην διακοπούν οι εκπομπές της ΕΡΤ μέχρι να λειτουργήσει μεταβατικός φορέας.
(Επιπλέον, παρά τους παραλογισμούς και τους αυτοσχεδιασμούς της κυβέρνησης, είναι αδιανόητη η «εκκένωση» χωρίς να προηγηθεί λεπτομερής και επίσημη καταγραφή των περιουσιακών στοιχείων της ΕΡΤ, πολλά από τα οποία είναι ατομικά χρεωμένα σε μέλη του προσωπικού της ΕΡΤ.)

Ως απάντηση παραθέτουμε σχόλιο του Προκόπη Παυλόπουλου (βουλευτή της ΝΔ αλλά και καθηγητή Δημοσίου Δικαίου):

Η ΕΡΤ είναι δημόσια υπηρεσία, η οποία πρέπει να λειτουργεί πάντοτε, και από εκεί και πέρα όποια ενέργεια κι αν γίνει προς την εξυγίανσή της θα πρέπει να γίνει με την ΕΡΤ λειτουργούσα. […] Αυτοί οι οποίοι του είπαν [του πρωθυπουργού] ότι μπορεί να κλείσει […] έπρεπε να έχουν διαβάσει το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος και να δουν ότι η ΕΡΤ είναι δημόσια υπηρεσία.

Update 3 (7 Νοεmβρίου 2013)

Σήμερα τα ξημερώματα τα ΜΑΤ εισέβαλαν στην ΕΡΤ.

Όπως είδαμε στην αρχή του άρθρου, το Σύνταγμα απαιτεί κύρωση των ΠΝΠ από τη Boυλή μέσα σε σαράντα ημέρες από την έκδoσή τoυς. Σε τέσσερις μέρες συμπληρώνονται πέντε μήνες από την έκδοση της συγκεκριμένης πραξικοπηματικής ΠΝΠ, η οποία δεν έχει σταλεί ακόμα στη Βουλή για επικύρωση. Η κυβέρνηση τιμά για μία ακόμα φορά τον όρκο της:

Ορκίζομαι στο όνομα της Αγίας και Ομοούσιας και Αδιαίρετης Τριάδας να τηρώ το Σύνταγμα και τους Νόμους και να υπηρετώ το γενικό συμφέρον του ελληνικού λαού.

One response to “Η ΕΡΤ, το ΣτΕ, και οι αυθαιρεσίες της κυβέρνησης

  1. Pingback: 6+1 ψέματα σχετικά με την ΕΡΤ | Skeptikon

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s