Πάπια είναι!

Προσπαθώντας να εξηγήσει κανείς σε κάποιον τους διαφορετικούς τρόπους σκέψης (ιδίως τον επιστημονικό σε αντιπαραβολή με τον αντιεπιστημονικό), συχνά ψάχνει για λόγια που να είναι συγχρόνως ακριβή και απλά, πράγμα δύσκολο. Πολύ συχνά, με εικόνες και με έναν απλό παραλληλισμό είναι αρκετά πιο εύκολο να μεταδώσεις το μήνυμα.

Οι πρωτότυπες εικόνες είναι από τον ιστότοπο My[confined]Space και, παρ’ όλο που αναφέρονται στη θρησκευτική λογική, πιστεύω ότι κατά βάθος αφορούν σε όλο το φάσμα της αντιεπιστημονικής (και εν γένει αντιορθολογικής) σκέψης.

(Για ευκολία στην ανάγνωση, οι επτά εικόνες έχουν χωριστεί, και η καθεμιά έχει τη δική της σελίδα.)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s