Δεν επιτρέπεται ομαδική απέλαση αλλοδαπών

Θυμίζουμε αυτή τη ‘λεπτομέρεια’, μια και πληθαίνουν αυτοί που κρώζουν “έξω όλοι οι ξένοι” σαν αν είναι αυτό ό,τι φυσιολογικότερο και απλούστερο…

Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασiα των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, που την έχει φυσικά συνυπογράψει η Ελλάδα,* λέει ορθά-κοφτά:
“Collective expulsion of aliens is prohibited.”
(Πρωτόκολλο αρ. 4 Άρθρο 4)

Μπορεί δηλαδή να απελαθεί οποιοσδήποτε συγκεκριμένος αλλοδαπός αν π.χ. αποδεδειγμένα εγκλημάτησε ή αποτελεί κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια, αλλά δεν μπορεί να απελαθεί ένα σύνολο αλλοδαπών απλώς επειδή είναι αλλοδαποί.

Ακόμα κι αν είναι παράνομα σε μια χώρα, αυτό δεν αρκεί από μόνο του (το Α.4 του Π.4 είναι η φράση που παρέθεσα και μόνον – δεν έχει όρους ή εξαιρέσεις). Δεν μπορείς π.χ. να διώξεις όλους τους μαύρους ή όλους τους Πακιστανούς ή όλους τους μουσουλμάνους ή όλους τους οτιδήποτε απλώς και μόνο επειδή είναι αυτό που είναι, γιατί τότε κάνεις φυλετικές, θρησκευτικές κτλ διακρίσεις. Επίσης, δεν μπορείς να διώξεις κάποιους συλλήβδην χωρίς να εξετάσεις την περίπτωση του καθενός και χωρίς να του δοθεί η δυνατότητα να μιλήσει για την περίπτωσή του, και δεν μπορείς να διώξεις κάποιους αν κινδυνεύουν εκεί απ’ όπου έρχονται ή εκεί που τους στέλνεις.
Βλ. την πρόσφατη δίκη Hirsi v Italy, όπου η Ιταλία καταδικάστηκε (με βάση το Π.4 Α.4 και άλλα) παρότι αυτοί τους οποίους ξαπόστειλε δεν ήταν καν μέσα στη χώρα ακόμα, ήταν στα ύδατα μεταξύ Ιταλίας και Λιβύης.
Για περαιτέρω ανάλυση, βλ. Mass Expulsion in Modern International Law and Practice, κεφάλαιο 1:

* Σημείωση: Η αγγλόφωνη Wikipedia στο άρθρο για την ΕΣΔΑ εμφανίζει την Ελλάδα ως μία από τις χώρες που ουδέποτε υπέγραψαν ή κύρωσαν το Π.4. Αυτό είναι φαινομενικά σωστό αλλά στην πραγματικότητα λάθος: η Ελλάδα όντως δεν είχε υπογράψει το Π.4, υπέγραψε όμως το μεταγενέστερο Π.11 (που κάνει μερικές μικροδιορθώσεις στο Π.4 και το ενσωματώνει στην ΕΣΔΑ). Κύρωση με τον ν. 2400/1996, ΦΕΚ Α/96/1996.

Εδώ ολόκληρη η ΕΣΔΑ και τα συμπληρωματικά πρωτόκολλά της.
Και εδώ το ΦΕΚ Α/96/1996.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s