Το Τάμα του Έθνους

Σύμφωνα με πρόσφατο άρθρο, ομογενής διαθέτει όλη του την περιουσία για να πραγματοποιηθεί «το τάμα του Έθνους».

«Κατά την Δ’ Εθνοσυνέλευση, το 1829, οι Έλληνες έδωσαν μία υπόσχεση στον Θεό. Εάν και εφόσον η Ελλάδα αποκτούσε την ελευθερία της θα χτιζόταν ένας μεγαλοπρεπής ναός.»
«Το Τάμα του Έθνους έχει να κάνει με την ανέγερση ενός ναού που όμοιός του δεν υπάρχει σε όλη την Ελλάδα.»

Έτσι λέει το άρθρο… Τα πρακτικά όμως της Δ’ Εθνοσυνέλευσης δεν λένε τέτοια μεγαλομανή, λένε απλώς:

«Όταν η τοπική περιφέρεια της Ελλάδος και η καθέδρα της Κυβερνήσεώς της κατασταθώσιν οριστικώς, και οι οικονομικοί πόροι του Κράτους επιτρέψωσι, θέλει ανεγερθή κατά διαταγήν της Κυβερνήσεως εις την καθέδραν αυτής ναός επ’ ονόματι του Σωτήρος τιμώμενος.»

(Σελ. 123 – Ψήφισμα Η, Άρθρο Α’)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s