Σωματίδια και διαδόσεις

Σε σημείωμα που δημοσιεύτηκε στα Νέα (και στην ιστοσελίδα του), ο Γιώργος Μπαμπινιώτης ισχυρίζεται ότι ο όρος “god particle” και ο τίτλος του ομώνυμου βιβλίου οφείλονται στον εκδότη του βιβλίου.

Απ’ ό,τι φαίνεται, ο Μπαμπινιώτης υιοθέτησε το πρώτο πράγμα που βρήκε στο διαδίκτυο, χωρίς να έχει δει το ίδιο το βιβλίο. Πρώτον, το “God Particle” δεν υπάρχει μόνο στον τίτλο: αποτελεί βασικό concept για το βιβλίο ολόκληρο. Δεύτερον, το εκλαϊκευτικό αυτό βιβλίο είναι γραμμένο με χιουμοριστικό ύφος (και αναφέρεται κατ’ επανάληψη στα Θεία, παρωδεί τη Γένεση κτλ). Και για τους δύο λόγους τα περί εκδότη μάλλον δεν είναι παρά ένας από τους αστεϊσμούς του συγγραφέα.

Leon Lederman, The God Particle, 1993, νέα έκδ. 2006, σελ. ix:
«It is awkward writing a preface to a new a edition of a 1993 book that was originally based on a false premise. […] And the title of the book, The God Particle, problematic to begin with, was based on this misguided assumption. I had assumed back then that the world of science was on the brink of a series of new discoveries that would bring us closer to understanding how the universe works».
Σελ. xi:
«Now, as for the title, The God Particle, my coauthor, Dick Teresi, has agreed to accept the blame (I paid him off). I mentioned the phrase as a joke once in a speech, and he remembered it and used it as the working title of the book. “Don’t worry,” he said, “no publisher ever uses the working title on the final book.” The rest is history. The title ended up offending two groups: 1) those who believe in God, and 2) those who do not. We were warmly received by those in the middle.
But we are stuck with it. […] This may advance our hopes for a movie version.»
Σελ. 22:
«This boson is so central to the state of physics today, so crucial to our final understanding of the structure of matter, yet so elusive, that I gave it a nickname: the God Particle. Why God Particle? Two reasons. One, the publisher wouldn’t let us call it the Goddamn Particle, though that might be a more appropriate title, given its villainous nature and the expense it is causing. And two, there is a connection, of sorts, to another book, a much older one…»

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s